Coaching – z czym to się "je"?

Jeśli zajrzysz do encyklopedii, dowiesz się, że coaching to wszechstronny proces szkoleniowy, który ma na celu wsparcie rozwoju osobistego klienta i ułatwienie mu osiągnięcie zamierzonego celu. Klientem może być zarówno pojedynczy człowiek, jak i instytucja, celem zaś – np. wprowadzenie znaczących zmian w życiu prywatnym lub poprawę funkcjonowania firmy, której właściciele zauważają taką potrzebę.

Szkolenia prowadzone są przez coacha – czyli dobrze przygotowanego merytorycznie psychologa, który pomaga klientowi w ustaleniu konkretnych celów i wspiera w konsekwentnym dążeniu do nich.

W coachingu najważniejsze jest to, że w procesie wypracowywania "nowego" wykorzystywane są wiedza i umiejętności posiadane przez klienta – dzięki odpowiedniej motywacji i indywidualnej pracy z coachem rozbudzane jest twórcze, konsekwentne działania, które owocują osiągnięciem wytyczonych na początku szkolenia celów.